Tieteen ymmärtäminen on olennaista nykypäivän yhteiskunnassa. Yleisön käsitys tieteestä on suurelta osin vaikuttanut sen kokemuksista kouluissa ja tiede luokissa.
Yhteistyö on yksi 21st Century Skills, joka kattaa useimmat, ellei kaikki, ja 21st Century Skill asetettu. Opiskelijat, jotka työskentelevät yhdessä saavuttuaan tietyn tavoitteen, tekevät yhteistyötä tai tekevät yhteistyötä.
Self-säännelty oppiminen (SRL) on sateen varjo käsite, joka viittaa kognitiivisiin, motivoiva ja emotionaalinen osa oppimista. Itsesäännelty oppiminen on Jaksottainen prosessi, jossa opiskelija
Selattava luokka huone on opetus strategia ja eräänlainen sekoitettu oppimista, joka kääntää perinteisen oppimis ympäristön toimittamalla opetuksen sisältöä, usein verkossa, ulkopuolella luokka hu